INDUAL.pl

            Kolumny sygnalizacyjne     

Nowość - wyłącznik linkowy SN6271

 Oferta wyłączników krańcowych SUNS powiększyła się o wyłączniki linkowe, na szczególną uwagę zasługuje model SN6271

Wyłącznik krańcowy-linkowy przeznaczony jest do uniknięcia zagrożenia w najwcześniej możliwym momencie lub  zminimalizować niebezpieczeństwa, które  mogłoby spowodować  zranienie  osoby  lub uszkodzenie maszyny.
Wyłącznik może pracować w dwóch  trybach:
1) wykrycie  zerwania  linki bezpieczeństwa
2) wykrycie  szarpnięcia  linki bezpieczeństwa

Wyłącznik posiadę funkcję ręcznego resetu.

 

Przykłady  zastosowań:  w  przemyśle stolarskim,  tekstylnym,  ceramicznym, papierniczym,  w  maszynach  tnących, prasach,  taśmociągach, walcowniach  itp...

Zobacz specyfikację krańcówki SN6271